RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

 

Definice

Nádory děložního čípku můžeme v první řadě rozdělit, stejně jako převážnou většinu nádorů na nádory benigní (čili „nezhoubné“) a maligní („zhoubné“). Do skupiny benigních nádorů v lokalizaci čípku děložního patří tak zvaný endocervikální polyp a nejčastějším maligním nádorem je karcinom. Přes veškeré snahy stran gynekologie – čímž je myšlen pravidelný gynekologický screening, který zahrnuje půl roční preventivní prohlídky a následný cytologický rozbor stěru buněk z čípku – představuje karcinom cervixu jeden z nejzávažnějších nádorů u žen a významně se podílí na celkové mortalitě.

 

Rizikový věk

Nejvíce postiženou skupinou jsou ženy ve věku 45 až 55 let. Bohužel věková hranice se stále snižuje, takže není výjimkou, že se s ním setkáme mnohdy i u mladších žen.

 

Rizikové faktory rakoviny děložního čípku

Rizikových faktorů je u toho typu onemocnění hned několik. 

 

V podstatě se jedná o sexuálně přenosnou chorobu, je nutné do popředí všech rizik zařadit velké množství sexuálních partnerů (promiskuita) – a to už je stran ženy, tak i muže! Pokud žena má jen jednoho partnera, ale s rizikovým sexuálním chováním (a to jak v současnosti, tak i v minulosti), je riziko stejně velké, jako by se tak chovala ona sama.

 

Dalším rizikovým faktorem je nízký věk při prvním pohlavním styku. Jak je již popsáno výše, karcinom děložního čípku způsobují lidské papilomaviry. Pokud přetrvává jimi způsobená infekce (to znamená, že infekce není léčena, léčba je zanedbána (např. pacientka nedbá pokynů lékaře)), je opět zvýšené riziko vzniku malignity. 

 

Existuje i řada vrozených chorob, při kterých je narušena imunitní bariéra organismu. Zdravý organismus má stále určité procento tak zvaně si pomoci sám a infekci zlikvidovat. 

 

Do poslední skupiny rizik je možné zařadit kouření – tak, jako ostatně u velkého množství jiných malignit.

 

Většina těchto rizikových faktorů je spjatá s nižší socioekonomickou třídou, ale samozřejmě nemusí být úplnou výjimkou ani ve vyspělé civilizaci.

 

Prevence rakoviny děložního čípku

Nejúčinnější prevencí je vyvarovat se všech (je-li to pochopitelně možné) rizikových faktorů. Imunodeficitní stavy organismu, zvlášť vrozená onemocnění, člověk sám těžko ovlivní, ale ošetřující lékař, který je seznámený se stavem svého pacienta jistě dbá na to, aby mu nehrozilo větší nebezpečí, než vyplývá z jeho původní nemoci.

 

Pokud se vyvarujete rizik, je dalším bodem zájmu pravidelné gynekologické vyšetření. Nejlépe každého půl roku, nejpozději v intervalu jednoho roku. Gynekolog provádí standardně stěr buněk z děložního čípku (pomocí kartáčku nebo malé špachtličky), který se posílá na histologické vyšetření. Je to nejcitlivější vyšetření, které při pravidelných kontrolách dokáže odhalit změny na děložním čípku i ve velmi raných stádiích onemocnění a to umožňuje včasné terapeutické řešení. Prekancerózní změny mohou někdy předcházet rozvoj karcinomu až o dvacet let.

 

V dnešní době je navíc k dispozici účinné očkování. Na trhu jsou dostupné dvě vakcíny. Ale je třeba si uvědomit, že obě působí jen proti základním typům papilomavirů a to konkrétně HPV 6, 11, 16, 18. Ty se sice podílejí na rozvoji nádoru nejčastěji, ale rozhodně nejsou jedinými činiteli, které jej způsobují. Pozitivum je, že vakcíny mohou snižovat CIN na nižší stupeň. Samozřejmě nechrání proti jiným pohlavně přenosným onemocněním. Věk vhodný k očkování se uvádí 10 – 25 let, ale existují studie, v nichž se ukazuje pozitivní účinek i u žen starších 25 let. V každém případě je nutná konzultace s gynekologem.

 

Příznaky a projevy rakoviny děložního čípku

Je nutno zdůraznit, že ne všechny typy nádorů se mohou specificky projevovat. Pozornost si rozhodně zaslouží krvácení mimo menstruační cyklus, změněný vaginální výtok, uvádí se bílé barvy (pozor, změněný vaginální výtok samozřejmě nutně nemusí znamenat hned nejhorší variantu, ve většině případů je přítomen u genitálních zánětů, typicky u kandidóz, kde je výtok též bílý, tvarohovité konzistence a jiných mykóz. Na každý pád by měl být vždy důvodem k navštívení gynekologie.

 

Bolesti při pohlavním styku jsou dalším příznakem, který by mohl znamenat, že s děložním čípkem nemusí být něco v pořádku. Jako poslední příznak je možně zařadit obtíže při močení.

 

Léčba rakoviny děložního čípku

Většina prekancerózních lézí je díky Pap screeningu diagnostikována včas (velká většina je zachycena již ve stádiu prvotních lézí, v tak zvané preinvazivní fázi, kdy na čípku jsou přítomné změny buněk, ale nejedná se zatím o karcinom). Pokročilá stádia bývají často přítomna u žen, které nikdy nebyly na gynekologickém vyšetření nebo jej velmi dlouho odkládaly (typický důvod – něco není v pořádku, ale k lékaři raději nepůjdu, aby mi neřekl, že mám rakovinu). Terapie je hlavně chirurgická, v druhé řadě radiologická. Chirurgie se volí u nižších stádií nemoci, radiologie u pokročilých nádorů, které již operovat nelze (například z důvodu prorůstání do okolí, metastazování atd.). Chirurgie u méně invazivních karcinomů a prekancerózních lézí volí způsob nazývaný konizace nebo tracheotomie s plastikou čípku. Oba tyto výkony zachovávají plodnost. Jsou to nejefektivnější metody léčby. V případě, že je nádor pokročilý (o tomto rozhoduje gynekolog, často v konzultaci ještě s jedním odborníkem, často s dalším gynekologem, případně onkologem), volí se radikální výkony jako je hysterektomie (odnětí dělohy) se zachováním nebo odnětím vaječníků nebo radikálnější operací je totální hysterektomie s odnětím pánevních uzlin.

 

 

Komplikace rakoviny děložního čípku

U neléčených karcinomů dochází k metastazování, hlavně cestou lymfatických uzlin.

 

Pokud není karcinom léčen, případně je objeven velmi pozdě, ve stádiu vyšší diferenciace („vyzrálosti“) jsou komplikacemi záněty malé pánve, pyelonefritida (zánět ledvinné pánvičky), uzávěr močových cest.