ULTRAZVUK

 

Popis

Ultrazvuk (sonografie, echografie) je neinvazivní, naprosto bezbolestná zobrazovací metoda. V gynekologii se využívá především tzv. gynekologický (vaginální) ultrazvuk, kdy se ultrazvuková sonda zasune do pochvy. Představuje velmi elegantní metodu k zobrazení vnitřních pánevních orgánů včetně těch pohlavních. V dnešní době by již vaginální ultrazvuk měl být součástí každého gynekologického vyšetření.

 

Princip ultrazvuku

Ultrazvukové vyšetření výborně zobrazuje měkké tkáně, vyhodnocení záznamu ovšem vyžaduje velkou zkušenost vyšetřujícího lékaře. Ultrazvuk je zvuk o vysoké frekvenci, kterou již člověk není schopen slyšet. Prostředím se šíří jako vlna, na rozhraní dvou prostředí o různé hustotě se odráží. Různé tkáně mají různou schopnost odrážet ultrazvukové vlny, tedy různou echogenitu, na jejímž základě je možnost obraz hodnotit. 

 

Průběh vyšetření

Vaginální ultrazvuk se provádí přes pochvu. Odložíte si spodní oblečení a položíte se na vyšetřovací lůžko. Na speciální vaginální sondu nanese lékař gel a upevní jednorázový ochranný kondom. V poloze na zádech s pokrčenýma a mírně roztaženýma nohama zavede sondu do pochvy a vyšetří pánevní orgány. Vyšetření trvá pouze několik minut.

 

Výsledek ultrazvuku

Vyšetřované orgány vidí lékař na monitoru přístroje v reálném čase, obraz lze zastavit a provádět různá měření, přístroj umožňuje i tisk ultrazvukových obrázků. Výsledek vyšetření k dispozici ihned po konci vyšetření. Po vyšetření není nutné dodržovat žádný speciální režim.