Od 1.11.2018 proběhla změna našich ordinačních hodin. Věříme, že budete se změnou spokojeni. 

Ve dnech 11.2-14.2. máme dovolenou. Akutní případy ošetří GA lůžkových zařízení.